Förtrycket av kristna tar många olika uttryck

Förtrycket av kristna tar många olika uttryck

Förföljelsen av kristna har ökat i delar av Asien, Latinamerika och snabbast i Afrika söder om Sahara. Graden av förföljelse i världen har också ökat, inte i första hand på grund av ökat våld, utan på grund av ökad kulturell marginalisering enligt Open Doors. Världens...

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.