”Det kändes som något var fel i mitt liv, så jag började söka efter något som gav mening”

Ibrahim känner sig inte det minsta främmande för helt nya människor – om tron på Jesus är den gemensamma nämnaren. Däremot har han ännu inte vågat berätta för sin fru om sin tro. Liksom 99 procent av Turkiets befolkning var Ibrahim muslim. Men det var bara till namnet. Hans föräldrar följde påbuden om en månads fasta per år och bön fem gånger om dagen. Men Ibrahim själv bad aldrig. Han

Läs vidare →

IBRA-filmer uppmärksammas i Dagen

Idag uppmärksammar tidningen Dagen att missionsinspirerande filmer visas under den pågående Lapplandsveckan (Pingstledd konferens i Husbondliden nära Lycksele). Tilläggas kan att ett par av de fem korta filmerna handlar om IBRAs arbete i Turkiet, genom tv-kanalen Kanal Hayat. Filmerna har också visats på läger och konferenser i Hampetorp och Nyhem. Läs Dagen-artikeln här.